четвъртък, 1 септември 2011 г.

неделя, 3 януари 2010 г.

децата-индиго се отличават от другите деца


децата-индиго се отличават от другите деца

Най-съществената разлика между децата-индиго и другите деца - като изключим присъщите на всеки човек личностни и характерологични особености - се състои в реакцията им спрямо конфликтни ситуации. Индигото не се оставя да бъде емоционално въвлечено в същата степен като останалите и респективно - така бързо наранено.

"Нормалното" дете no-скоро преглъща униженията, подчинява се и отстъпва, дори когато бива третирано несправедливо. Детето-индиго обаче реагира доста по-радикално: ако се отнасят към него снизходително, надменно и присмехулно, най-често напълно изгубват доверието му, че и по-лошо. To прекрасно знае кога го лъжат. В резултат на това се отдръпва и повече не проявява абсолютно НИКАКВО доверие.

He e проста работа да убедиш едно индиго, че не може да получава всичко, което си поиска. To е цар или царица и така се и усеща.

Много от заобикалящите го авторитети долавят тази - в техните очи неуместна - гордост и го смятат за упорито, твърдоглаво и трудно. Ако обаче към него се подхожда с разбиране и емпатия, то ще си изгради нормално самочувствие и ще се интегрира в средата си.

В зависимост от нея детето-индиго може да представлява както благодат, така и голямо предизвикателство. Ако е единствено сред много други " функциониращи по старому" деца, на бърза ръка ще му лепнат етикет на неприспособенец-нарушител на спокойствието и особняк. A TO ще крещи в себе си: "Защо никой не ме разпознава? Защо другите не ме разбират? Защо се държат по този начин?" Обикновено в такива случаи у него се надига гняв, тревожност и възмущение. Този феномен се наблюдава все по-често в семейството, училището и детската градина. Индигото е готово на всичко, за да защити своето достойнство, своите възгледи и знание и да ги демонстрира пред света.

Вероятно следва да се запитаме как бихме реагирали самите ние, ако изпълнени с такова забележително чувство за принадлежност и знание кои сме, живеехме във враждебно настроена и напризнаваща ни среда? И какво бихме изпитвали, ако на всичкото отгоре ни имаха за нарушители на спокойствието и аутсайдери, вместо - за царствените същества, които всъщност сме?

В отговор на незачитането на истинската им природа децата-индиго развиват като правило негативните черти на характера и личността си и така обременяват още повече семейството и цялостното си обкръжение. ADD и ADHD (синдром на дефицит на вниманието и/или хиперактивност) са само примери за познатите на всички последствия. Към тях спадат и агресията спрямо учителите или тоталната скука, която се разсейва единствено ако са "в своя свят" или пред компютъра. Дълбокото недоверие към останалите и социалната изолация се превърнаха в перманентни теми.

За да оцелеят, тези деца или ще напуснат общодостъпната реалност и ще се потопят в своя собствена, или ще постъпят по точно обратния начин, а именно -ще се бунтуват и ще викат за помощ. Това е моментът, в който много родители и учители се обръщат към транквилантите като към единствено решение. Дават ги на децата си, опитвайки се да постигнат относително спокойствие в семейството си, за да могат всички негови членове да се развиват. В по-тежките случаи от лекарствата има вероятно някаква полза, но на тях не бива да се гледа като на окончателен изход. Наложително е ситуацията незабавно да се преосмисли и промени!

Все още не съществува структура, посредством която имащите отношение към проблема родители, учители, терапевти и възпитатели от цял свят да установяват контакт помежду си. Едва напоследък започваме полека-лека да обменяме информация за новите деца. Интернет като модерна, обхващаща цялото земно кълбо медия, е само една от възможностите. Времето за подобен обмен е назряло, тъй като на света се раждат все повече такива деца и с поведението си ни принуждават да си отворим очите за заобикалящата ни действителност или по-точно казано - недействителност. Обединяването на усилията на всички заинтересовани е една от основните цели на моята книга.

През последните години чудни неща се случват не само с децата-индиго; качества, които будят изненада и изумление, се наблюдават и у много други малки жители на планетата. От известно време американците Лий Керъл и Друнвейло Мелхиседек ни предоставят ценна и многостранна информация относно феномена "ново поколение". След като двамата привлякоха всеобщото внимание върху темата, на всички взе да ни се струва, че се появяват качествено нови хора, които ще ни водят през настъпващото време на трансформации. Ето само няколко удивителни факта:

1. Има деца, чиито изследвания при раждането показват наличието на СПИН; а повторени след някоя и друга година (в Калифорнийския университет в Лос Анжелис) - точно обратното, тоест - от болестта няма и помен. Част от децата продължават да бъдат проверявани през определени периоди. Установява се, че тяхната ДНК не е като наблюдаваната досега у всички хора. (ДНК, дезоксинуклеиновата киселина, е носител на цялостната наследствена информация, а с това - и на генетичния код на човека. Тя се намира във всяка клетка на човешкото тяло.) Тези деца притежават още четири ДНК-нишки, което не означава нищо друго, освен че са по-развити от повечето от нас. Изследванията също така потвърждават, че у тях не само не се откриват никакви болести, ами те просто не биха могли да се разболеят. С една дума - малките си имат имунитет срещу абсолютно всичко! Калифорнийският университет се захваща да изследва ДНК на хора от всички континенти и изразява предположение, че 1% от населението на Земята е носител на тази променена ДНК.

2. В средата на 80-те години в Китай биват открити деца с изключителни медиумни способности. Освен че няма нещо, което да не знаят, те виждат, да речем, през стените, притежават високоразвита интуиция и свръхсетивност, и какво ли не още. В следващите години се наброяват все повече (а също и възрастни) с подобни дарби. Сега вече се знае, че децата със силно изявени качества на медиум се раждат по всички точки на света.

3. Сред нас са и тъй наречените Resilince-деца. Resilince e английска дума, чиито буквални значения са: гъвкавост, издръжливост, но се превежда и като несъкрушимост, несломимост. Макар да живеят понякога в много тежки условия, например - в напълно разбити семейства, те не допускат да бъдат разбалансирани от абсолютно нищо. Сякаш средата им не ги докосва и не ги ощетява по никакъв начин. Наричат ги още "нераними". Те ще бъдат обект на един вече стартиращ в Швейцария проект.

При всички групи деца се наблюдават обаче следните общи качества:
а) Те са събрани" в своя сърдечен център и са на Земята, за да обичат.
б) Мисленето им се определя от чувството за единение, заедност, за всичко е едно".
в) Те преживяват всяко нещо в неговата взаимосвързаност, защото възприятията им са будни едновременно на много нива.
г) Те са наясно със законите на полярността и не живеят според разделението на "добро" и "зло".

Темата децата на новата епоха е много актуална. Мнозина се захванаха с нея, за да изследват по-задълбочено явленията и да разберат знае ли се изобщо нещо по света за другостта на тези деца и ако се знае - какво. Няма никакво съмнение, че те вече са тук, но ние тепърва ще научаваме още много за тях. Едва тогава бихме могли да твърдим със сигурност това, което някои засега само предполагат, а именно: на Земята живеят деца, чието поведение е коренно различно!

http://www.2012-bg.com/indigovi-hora/328
-kakvo...

вторник, 29 декември 2009 г.

Защо хората не мислят

Надявам се, че е ясно - абсолютните категории не съществуват в действителността или както гласи поговорката: „И най-умния си е малко прост”. В същото време, човек, който мисли 10 – 20 % от времето си и то само за да решава дребните си битови или на местоработата проблеми, а през останалото време се ръководи от принципа: „така правят другите”, би било пресилено да се нарече мислещ човек. Това е типично стадния инстинкт при животните обединени в рояк, ято, стадо. При хората това явление се нарича тълпа. Същевременно и най-мислещите хора, т.е. хора мислещи нестандартно (забележете, че стандартно мислещи няма – просто те изпълняват безкритично някаква програма, приета пасивно от мнозинството), не мислят повече от 60 – 70% от времето си, през останалото време се присъединяват към тълпата. Някой, който се страхува от неизвестността на промяната, ще се вкопчи в положителната страна на традициите. Но не мислите ли, че твърде много инерция в мисленето се е натрупала през хилядолетията? А без нестандартно мислене няма еволюция. Тъкмо сега е настанало време да почистим съзнанието си от натрупаните боклуци.
Причините, които обуславят човешкото поведение са хиляди, но нашето съзнание засега не може да обработва едновременно толкова много променливи. Затова ще се спра само на някои – според мен, решаващите. За целта ще се възползвам от категоризацията на един много известен психолог-философ, но не си спомням дали точно тези термини е използвал. Смисълът е следния: хората се делят на четири категории: незнаещи-неможещи; незнаещи-можещи; знаещи-неможещи и знаещи-можещи. Трябва веднага да подчертая, че това деление е много условно и е с цел за изясняване на процесите – в действителността нещата са много по-сложни и преплетени и реално няма такова разслояване между хората.
След като всичко съществуващо е енергия, естествено енергията определя и поведението на хората. Намиращите се в началото на човешката еволюция са с минимални енергийни натрупвания и затова те се чувстват под натиска на индивидите с по-мощна енергия. На тях им липсва и натрупания житейски опит – те са пасивни и неуверени. Това е категорията незнаещи-неможещи. При тях мисленето е минимално, водещи са емоциите.
Когато енергията на индивида се повиши многократно, той става много по-активен, неувереността му се заглушава от амбициите, започва бързо да трупа жизнен опит, но такъв осезателно му липсва и затова поведението му е по-скоро авантюристично, доминирано от емоциите. В нашето ежедневие това са всички амбициозни хора: бизнесмени, политици, вождове и ръководители от всякакъв калибър, криминални типове и авантюристи. Те малко се различават помежду си и ги движи идеята да докажат, че са по- и най-, без значение в каква област. Това е категорията незнаещи-можещи.
Активността на незнаещи-можещите води до натиск върху пасивните незнаещи-неможещи, което от една страна ускорява тяхната промяна, но поради недооценяването на собствената уникалност води до тяхното ускорено зомбиране.
Доколкото средствата за масова информация са престижни институции именно поради своята масовост, то към тях се стремят хора от тълпата (от незнаещи-можещите), които се стремят да узаконят принципите на тълпата. В този смисъл СМИ са деструктивни защото целево пречат на еволюцията на тълпата и я зомбират.
Когато в продължение на доста животи се натрупа повече жизнен опит индивида започва постепенно да се уравновесява, появяват се такива задръжки известни като морал и съвест. Започват да се задоволяват с това, което има и не смята, че материалните богатства са признак на способности. Поради натрупания опит има и доста способности. Индивида е в много по-голяма степен независим от енергийния натиск на другите и започва да мисли самостоятелно. Това е категорията знаещи-неможещи. Поради своя опит те са много по-рядко склонни към необмислени постъпки, но разбира се, се влияят от ценностите в обществото. Затова понякога се опитват да бъдат бизнесмени, работници в СМИ или политици, но бързо са отвратени от закона на джунглата, който движи незнаещи-можещите. Преобладаващо са в интелигенцията, като творци или учени, но това не означава, че всички интелигенти или творци са в тази категория.
Четвъртата категория знаещи-можещи е много малобройна, затова за тези хора се знае много малко (защото тълпата унищожава тези, които се различават прекалено много и не са част от нея), но много зависи от тях.
От тълпата изпадат така наречените аутсайдери (те могат да бъдат от всички категории), които под въздействието на алкохол или наркотици губят интерес към ценностите на тълпата и престават да се влияят от нейния натиск.
Основна причина за влиянието на колективната мисъл или както понякога я определям като гигантската мисъл-форма, е индивидуалната защита на всеки един човек. Тя се намира в аурата на човека и тези, които виждат аурата я оприличават на мрежа, която обгръща индивидуалната аура. Но тази мрежа рядко е цялостна – в повечето случаи тя е в зачатъчен вид или е много разпокъсана. Колкото по-неоформена е защитната мрежа, толкова по-голям е натиска на колективната мисъл и толкова по-слабо е нестандартното мислене. Мрежата се изгражда с хармонични мисли и начин на живот.
Натиска на тълпата (обществото) върху всеки един човек да не бъде различен, а да бъде като всички, подтиска индивида и ако той не е достатъчно гъвкав да се приспособи и прикрие, психическият дискомфорт води до конфронтация с тълпата и създава затворници, алкохолици и наркомани.
Това хората да се делят на нестандартни и тълпа зависи единствено от съзнателната съпротива на натиска на колективната мисъл, а не само от степента на неговото развитие. Доколкото този проблем зависи от съзнанието, можем да разграничим два вида хора: такива, които силно се съобразяват с общественото мнение и такива, които се съобразяват, колкото да не влизат в прекалено силна конфронтация с тълпата.
Нестандартните хора са психически много по-уравновесени, защото правят това, което им се иска да правят без да се съобразяват с нищо, докато хората от тълпата се чувстват постоянно под нечий натиск, преследват ги различни страхове, депресии и недоволства.
Човекът от тълпата се страхува да остане насаме с себе си - страхува се да разсъждава, скучае сам, страхува се да е сам. Никога не чувства липсата на разсъждения, на размисъл - обаче остро чувства липсата на емоции в ежедневието си, които се опитва да компенсира като се бунтува срещу приетото от тълпата като ограничения или руши буквално материални ценности, или ако има прекалено много задръжки намира необходимите емоции в безкрайните сериали или в подобната литература.
Човека от тълпата не се замисля (не мисли) правилно ли е или неправилно (полезно ли е или не е полезно) е това, което правят повечето хора. Това, че хората не мислят личи най-вече по поведението им: те не се стремят да бъдат уникални, каквито са, а се опитват да подражават на другите, да се правят на това, което не са - стадния инстинкт на животните.
Човекът от тълпата често иска да се отличава от нея, като освен в поведението, често използва ярко или необичайно облекло или други промени във външния вид. Тези, които действително се различават от тълпата, не се различават по външния си вид, а по вътрешното си духовно съдържание.
Показател, че един човек започва да се измъква от влиянието на тълпата е, че все по-малко се интересува от мнението на хората за него, т.е. той престава да играе някаква желана роля за пред хората и не се интересува доколко хората са повярвали на превъплъщението му, защото вече е истинския.
Колкото по-голяма търпимост има към различните хора, толкова обществото е по-малко тълпа - т.е. индивидите в нея са в по-малка степен програмирани, по-малко фанатизирани.


източник www.yosif.net

неделя, 27 декември 2009 г.

Сърдечната чакра

събота, 26 декември 2009 г.

Помощ от повелителите на кармата


Може да поискате напътствия , помощ и присъствие от Повелителите на кармата. Ако е необходимо, някой от тях ще се появи или ще се намеси. За да получите техната енергийна помощ може да изпълзвате следната ф ормула.
Днес /датата/, аз / трите имена, дата на раждане, посочете къде сте родени и къде се намирете сега/, моля повелителите на кармата, своя Висш Аз, моите водачи, учители и наставници за помощ.
Моля да бъда насочена/а как да балансирам модела на кармата с който не мога да се справя / в работа, отношения, любовни връзки,болести – посочете кратко и ясно/ Нуждая се от напъствия и помощ за да разчупя шаблоните в моя живот.
Моля за помощта и напъствията за вачина на моите действия да дойдат при мен в разбираема форма и според избора на душата ми. Готов/а съмда променя себе си и да бъда отново хормонично Аз Съм създание ./три пъти/
Нека трансформацията на моето осъзнато и неосъзнато кармично минало да започне тук и сега.
Готов съм да намаля или уравновеса своите кармични задължения към себе си и към другите според степента на тяхната важности значивост за душите ни.
Отварям се за трансформациите , за отдаването и получаването./три пъти/
Благодаря на Повелителите на кармата, на моите водачи , наставници и учители.
Готов/а съм за това, което е.Прочетете формулата три пъти преди сън- спокойно съсредоточено и в сърцето си.добре е да я почетете 9 поредни вечери. Записвайте сънищата и събитията от деня и гти причете на десетия ден. Вероятно ще откриете посланието и севетите и ще разберете къде и как трябва да действате. След почивка от до три месеца отново можете да работите с формулата.
ПРОМЯНА НА КАРМИЧЕН МОДЕЛ
Това може да е „жертва- палач”, както в семейните така и в роднинските и приятелските отношения, така и в професионалната сфера. Когато въпреки усилията и добронамереността ви, някой продължава да се отнася към вас като към жертва или самите вие се възприемате така, трябва да разчупите моделя и да го промените в нова работеща схема, дори да отработвате кармична енергия.
Вероятно има неработещи енергийни центрове, нишки, споки договори, спорузумения или „кутии”, както и пробиви в енергийни тела. Най-вероятна причина са емоционални блокади или други конструкции на енрегийно ниво.За да промените модела, който не ми носи нищоценно полезно и градивно, а ви дължи на една място или ви дълпа назад, трябва да направите избор.
Необходимо е да отговорите честно на въпросите по-долу-
1.Кога за първи път се породи усещането, че съм жертва. Защо?
2. Защо търпя това?
3.Какво ценно има за мен в тази ситуация и при тези взаимоотношения с.......?
4.От какво или от кого се страхувам?Защо?
5. Имам ли някаква вина? Къде кога и защо съм допуснал/а някакви грешки или умишлено, целенасочено- вло, вреда- на кого?
6. наистина ли искам да премахна или да трансформирам тази ситуация и тези взаимоотношения?
7. Имам ли някаква полза от това, че съм жертва?Дали това не е удобно извинение за мен?Защо?
8.Какво крия от себе си и от другите чрез живота на жертва?
Постарайте се да сте искренни и се върнете назад в миналото. Допървайте отговорите с нови подробности. Бъдете честни към себе си, защото самоянализът може да ви поздсаже изход, а осъзнаването на причините, които са ви накарали да бъдете „жертва”, ще започне да разчупва модела.
Когато решите да промените живота си можете да работите с тази формула:
Днес / датата, на която се чете формулата/аз /трите имена, дата на раждане, посочете къде се намирате/ правя съзнателно нов избор.
Неутрализирам и трянсфопмирам на всички нива, във всички тела, центрове , Печати и Сметилници на матрицата жертвата в мен.
Анулирам всички наложени против волята ми договори, които ме правят жертва.
Неутрализирам енергийните нишки, спойки, прикрятия кутии,куки,клейма които ме придържат към робята на жертва. Неутрализирано е./казва се три пъти/
Аз съм себе си.
Връщам свободната си воля и правя нов избор.Аз съм любов в действие. Аз съм творяща и хармонизираща светлина, която изчества всичко старо негативно, неработещо и деструктивно.
Избирам да бъда творец на позитивни, здравословни , работещи и хармонични модели в живота си във всички отношения и на всички нива
Така е.Аз съм / трите имена, дата на раждане /
Днес /датата/ аз съм в хармония със себе си и с всички в моя живот.
Аз съм себе си.
Аз Съм. Така е.

автор: Нина Ничева

сряда, 16 декември 2009 г.

21 ДНИ СВЕТЛИННА РАБОТА ЗА ХАРМОНИЯ И ПРОБУЖДАНЕ

21 ДНИ СВЕТЛИННА РАБОТА ЗА ХАРМОНИЯ И ПРОБУЖДАНЕ

http://shamballa-bg.net/forum/index.php?showtopic=91ДНЕВНИ УТВЪРЖДЕНИЯ

ОТВЪД ВСИЧКО Е ЛЮБОВТА И ЛЮБОВТА КЪМ ВСИЧКО Е ОТВЪД.

Аз Съм Душата, Аз Съм Монадата, Аз Съм Махатма
Аз Съм Божествената Светлина, Аз Съм Любов, Аз Съм Воля,
Аз Съм Съвършеното Творение
Аз Съм Махатма в любов, Аз Съм, който Съм, Едно с Източника
Едно с Източника, Едно с целия живот и Източникът е Едно с мен
Аз Съм Любов, Аз Съм Светлина, Аз Съм Истина
Аз Съм Мир, Аз Съм

Аз съм съзнателна концентрирана точка от жива светлина в макрокосмоса, през която енергията се фокусира и Аз съм тази енергия, тази светлина, тази любов и Аз съм отвъд тях, в от и за любов, Аз избирам да обичам, Аз съм.

Чрез своята най-дълбока същност, Аз Съм Махатма,
Аз извиквам защитата и насоките на Единното Съзнание, на съзнанието на просветлените и възнесените учители в любов, светлина и истина, от висшия ментален план, от духовните измерения и отвъд, Аз отказвам всички комуникации със съзнание и същества, които произхождат от астралните планове и надолу.

Чрез своята най-дълбока същност, Аз Съм Махатма,
Аз съм отворен и призовавам цялата помощ на Източника на този космически ден, Аз се отварям за неговото/нейното/неутрално съзнание и есенция, за брилянтната бяла светлина на Източника, за златната светлина и любов на Махатма, позволявайки им да засияят и наситят цялата ми многоизмерна структура и съзнание.

В, от и за Любов, Аз избирам да обичам и да бъда Любов, Аз Съм.
Източникът е във Всичко-Което-Е и отвъд, Източникът е в мен, Източникът вътре в мен се изразява все по-силно и ясно чрез мен.

Майко/Татко Бог вътре в мен, Аз избирам да служа, моля, покажи ми как и ми помогни да интегрирам познанието, от което се нуждая, Аз Съм.

Аз съм съзнание от Любов, Любовта тече свободно и безусловно през и чрез мен
Аз вървя Пътя на Любовта, Аз откривам Любовта във всеки момент
Аз виждам чрез очите на Любовта
Всичко, което казвам, всичко, което правя, всичко, което Съм
е в, от и за Любов, Аз избирам да обичам и да бъда Любов, Аз Съм.
Аз предавам своята малка воля на волята на Източника.

Аз правя всяка една стъпка в Любов и като Любов
Аз поемам всеки дъх в Любов и като Любов
Аз съм част от съзнанието от Любов и Светлина, Аз съм Любов, Аз Съм Светлина
Аз съм Истина, Аз съм Мир, Аз съм, който Аз съм – Махатма в Любов
ДНЕВНА ЗАЩИТА И ПРЕЧИСТВАЩИ ПРОЦЕСИ

Аз утвърждавам, че моята заземяваща корда е вкоренена стабилно в центъра на Земята. Аз призовавам Гая и Архангел Сандалфон да ми помогнат във вкореняването на любовта и светлината от Източника, които текат през мен.
●●Вижте колоната от светлина през и около вас вкоренена в Земята, отражението на Източника в сърцето ви и отражението на вашето сърце в Земята. Отворете тези три точки и свържете присъствията им/есенцията им.●●

В, чрез и за Любов, Аз съм тук като Любов, Аз съм сигурен и защитен тук и сега,
Всичко, което съм, е заземено в земния план като любов,
Моята мисия е тук и сега като любов.

Аз извиквам светлината на Източника, волята на Източника и любовта на Източника като колона от космическа светлина, за да служат като неуязвим и непробиваем щит срещу всичко, което не е в, чрез и от любов.
●●Позволете, отворете се, интегрирайте, трансформирайте чрез тази светлина. Позволете количеството светлина във вас да се увеличи, да разтвори и трансформира, това, което не е за ваше най-висше добро, както и да разсее надалеч всички сенки и домогвания от ниските планове – и нека това да бъде направено твърдо и непоколебимо в, от и чрез любов. Процесите чрез Аз Съм-Присъствието са отвъд думи и чувства, отвъд насоките, които желаете или задавате, затова позволете, Позволете, ПОЗВОЛЕТЕ.●●

Аз извиквам съзнанието на Архангел Михаел, баланса и единството. Аз извиквам колона от светлина за защита и баланс във всеки един мой аспект.
●●Позволете на електрическо-синята светлина на Михаел да ви обгърне, нека нейните дълбоко проникващи качества да изтръгнат сенките и да върнат дисбалансираните енергии към техния център. Позволете на тази колона да се разшири навсякъде около вас – към безкрайността, за да обхване всичко, под чието влияние може би се намирате и да възвърне хармонията. Нека всички кармични връзки, корди, енергийни куки и портали между вас и другите да бъдат прекъснати.●●

Аз извиквам от Архангел Михаел Свод от Златна Светлина – да ме обгърне и да ме защити от всичко, което не е в, от и поради любов.
●● Помнете, че сте Майстор на своя път, че отдаването на вътрешното предназначение заличава всички външни прояви на съзнанието. Нека тези спирали и вортекси от светлина да проникнат във всички области на вашето същество и да разтворят сенките и тъмните команди, попаднали във вас, думите и идеите, които са били заложени отвън във вас, психическите холограми, които манипулират съзнанието ви, кристализираните енергии, имплантите, заложените емоционални и ментални програми, поляризираните области, независимо към кой полюс клонят, нека дори „положителните" програми да бъдат разтворени, защото и те са форма на дисбаланс, нека дори връзките с добронамерени пластове на съзнанието да бъдат премахнати, защото вие знаете, че нямате нужда от посредник между вас и Източникът и нямате нужда да споделяте маршрута до там на някой друг. Има множество пластове от добронамерена енергия в астралните пластове и нисшите ментални пластове, същества, които ви се виждат като учители, но те вървят по същия път на Изпитание както и вие и в известна степен се хранят с вашето внимание и одобрение или най-малкото са залъгалка за ума. Позволете на баланса и хармонията, на електрически синята светлина на Архангел Михаел да проникнат във вас и да прекратят всяка и всички форми на вампиризъм и предаване на силата на нещо извън вас. Разликата между това да бъдем в единство с всичко и с това да предаваме светлината си на нещо извън нас се открива вътре. Никой не може да ви я опише, но тази реализация сама по-себе си е достатъчна, за да прекрати милионите години практика на енергиен, психически и жизнен вампиризъм.●●

Аз извиквам Мелхизедек, съзнанието и логосът на тази вселена, обгръщащо всички физически измерения в нея, Архангел Метатрон, Архангел Михаел и Енергията на Източника – Махатма и се отварям за вълните от златна и платинена светлина, която да обгърне всички фини тела, които обитава съзнанието ми, всички нива, чакри и области, чрез които се изразявам и творя, всички аспекти, съзнавани и несъзнавани, събудени или инертни, нека цялата негативност и негативна и небалансирана енергия да бъдат пречистени от мен, разтворени, трансформирани, излекувани.
●●Вижте тази златно-платинена мрежа от спирали и вълни да се движи във всички посоки, през времето и пространството, в тази и всички паралелни реалности и да достига до всеки ваш аспект. Потъването дълбоко, безмълвието и потапянето в собственото присъствие, връзката с Източника и намерението, задържането на този фокус за лечение и контакт с извиканите енергии са най-важната част от работата, от превръщането на тази визуализация в медитация. ●●

Аз извиквам Вивамус, Аз съм-Присъствието на Земния Логос, Аз моля твоята любов и светлина като златни ръце да докосне моите полета на съзнание и да пречисти и премахне всички негативни енергии, негативни импланти, негативни елементали, етерна слуз, астрални остатъци, ментални задръствания и илюзии, както и всички небалансирани енергии.
●●Контактът със Земния Логос, съзнанието, в което ние съществуваме на тази планета и което откликва всеки път, когато изявим желание и подтик да се развиваме и докоснем до дълбините на Себе-то си, може да бъде извикано за постоянно към нас, ще откриете, че то ви е много добре познато, особена нотка на величие, благоговение, грация и нежно напътствие, защото е навсякъде около нас. Светлината винаги е предлагана, единствено трябва да се отворим за нея. ●●

Аз извиквам енергията на Арктур и моля Златен цилиндър да бъде вкоренен в моята Звезда на Земята и от там да обхване цялото ми същество, така че да всмуче всичкия страх от и в мен, да го трансформира в светлина и да го канализира от Звездата на Земята към дълбините на планетата в използваема и неутрална енергия.
●●Земята е свързана с множество други системи на съзнание и Арктурианците са една от тях. Тяхната светлинна технология може да бъде много полезна при пречистване на ефирната част от нас самите, тяхната нежна звездна светлина може да разтвори страхът и да възстанови електрическите аспекти от етерното ни тяло, възстановявайки и лекувайки органите на физическото тяло. Можете да я фокусирате върху определен орган, който усещате слаб или с прекалено много енергия. ●●

Аз призовавам за продължително вкореняване на Сребърно-Виолетовия пламък, на Седми Космически Лъч – Трансформация и Изцеление, за непрекъснат и задълбочаващ се контакт с него, за трансформиране на всичкия страх в любов. Нека Сребърно-Виолетовия пламък да проникне в клетъчната ми структура и да върне перфектността в цялата ми физическа система, нека да освободи всички кристализирани енергии, всички инертни енергии, всички страхове и сенки.

Аз се отварям, позволявам и се моля за изобилен поток от 12те Космически Лъча от самия Източник. Аз моля и се отварям за тяхното въздействие в правилните пропорции и количества за баланс, интеграция и хармония. Нека моята най-дълбока есенция от нивото на Източника да се слее с мен, нека уникалната светлина, комбинация от тези 12 велики светлини, вибрация и звук за мен като Монада, искра и аспект от Източника да се излеят и свържат с мен на това ниво. Моето намерение е в съответствие с волята на Източника и за мое най-висше добро.

Аз извиквам Вивамус, Джуал Кхул, Архангел Михаел, Сананда, Светлината на Арктур и Арктурианците, за да премахнат ядрото и матрицата на страх в мен, която привлича и произвежда страх в моята система. Всички обети, договори, утвърждения – съзнателни или не, чрез които съм се свързал с тази матрица от страх, се анулират сега и изгарят във виолетовия пламък. Нека се активира светлинната програма за премахване на това ядро от всички ефирни тела, за да се изчисти всичкия страх, всички програми от и за страх, всички стари, погрешни и неправилни програми, програми, които вече не служат за мое най-висше добро или не са в унисон с божествената воля и моя път за развитие като монада, нека да се изчисти всичко, което не е в, от и за любов. Аз избирам да освободя всичкия страх сега и да го трансформирам в любов.

Аз извиквам от Източника изобилен поток от Христова светлина и любов. Аз позволявам на своята Христова същност да се интегрира в моето сърце и да засияе чрез и през мен, свързвайки ме с единното съзнание. Аз призовавам Махатма енергията в, през и с мен.
●●Звездата на Душата обгръща в себе си каузалното тяло и нивото на душата, съставлявайки заедно с Централното слънце-Висшия Аз (9та чакра след изгряването на Махатма в нас, преди това – това са всички нива до 12та чакра) нашето Христос-Буда-Кришна... съзнание. Това е възнамерявания минимум на съществуване в радостта от Източника за нас. От това ниво ние сме пропаднали надълбоко в материята, забравяйки тази основна и необходима връзка с Всичко-Което-Е.●●

Аз утвърждавам, че всички структури, модели и енергии, които бяха изчистени от и в мен, незабавно са заменяни с любов от потока от Христова енергия и любов и от енергиите, които призовах. Аз съм, който Аз съм – Махатма в Любов.

Аз сега призовавам за планетарно и космическо хармонизиране и синхронизиране, за планетарна и космическа принадлежност и баланс.
●●Космическото свързване е синхрон между вашето енергийно пространство и това на макрокосмоса, напасване на вашите енергийни меридиани и полета с тези на планетата, слънчевата система, галактиката, вселената. Без космическите потоци съзнанието на висшия ни аз трудно достига до нас и съществува пропадане навътре в ума и неговите творения, в мъглата на емоционалните и менталните процеси.●●

Аз утвърждавам, че моята защита в светлита е абсолютна и моят фокус е стабилен в светлината и любовта на Източника. В, от и за любов, в служене на божествения план, в служене на Всичко-Което-Е.

Аз се предавам на ИСТИНАТА и позволявам на ИСТИНАТА да бъде всичко, което съм Аз и всичко, което ще бъда.

Аз съм Източникът, въплътен като човек, Аз донасям любовта ТУК СЕГА!
Аз нямам друго задължение или клетва освен любовта!
Аз утвърждавам, че задълбочавам своя фокус към духовните пластове на съзнанието си, че съм не-привързан към външните форми на творение.

Аз съм силно центриран и балансиран стабилно в своята физическа структура, която одухотворявам и превръщам в светлина, в любов.

В, от и за любов, моят канал е напълно отворен, силен и стабилен от ядрото на Земята до Източника, от Източника до ядрото на Земята, напълно и здраво вкоренен в Светлината на Източника, напълно и здраво вкоренен в Ядрото на Земята, в любов и единствено в любов, чрез и за любов, в отдаване на Духа и божествения план, в служба на Всичко-Което-Е.

Аз заставам стабилно на Земята като любов и единствено като любов, Аз съм тук, за да проявя своя пълен капацитет и да изразя най-дълбоката си същност, която е Източникът в Любов, Махатма в Любов, да реализирам своята мисия, в, от и за любов, в служба на Всичко-Което-Е.

Аз Съм.

Източникът е във Всичко-Което-Е и отвъд, Източникът е в мен, Източникът вътре в мен се изразява все по-силно и ясно чрез мен.

Аз изпращам своята благодарност към Източника, Аз благодаря чрез цялата любов и светлина, която съм.


ОТВЪД ВСИЧКО Е ЛЮБОВТА И ЛЮБОВТА КЪМ ВСИЧКО Е ОТВЪД.


НЕКА ЛЮБОВТА ДА ВЪЗСТАНОВИ БАЛАНСА!

източник , http://shamballa-bg.net/forum/index.php?showtopic=91

вторник, 15 декември 2009 г.

Какво да сторим, когато нещата не вървят така, както ни се иска


1. Човек, идвайки на света, може да прави в него всичко, което си поиска (естествено, без да нанася вреда на другите и без да извършва насилие по отношение на тях). Но той ни¬що не бива да счита за "свое" и не трябва да идеализира как¬вито и да било земни ценности. Той се намира всичко на всичко на една кратка екскурзия в нашия свят и трябва да се от¬нася към успехите и неудачите си като към игра.
2. Ако човек започне да придава прекалено голямо значение на материалните или духовните ценности,,т.е. да ги идеали¬зира, то неговият "акумулатор за преживявания" се препълва и Животът се заема с духовното му "възпитание". Той раз¬рушава тъкмо онези ценности, които са били излишно идеа¬лизирани, доказвайки по този начин илюзорността на негови¬те убеждения.
3. Ако човек не разбира тези сигнали и продължава да на¬рушава правилата за пребиваване в нашия свят, то предс¬рочно му се отнема животът.
4. Ако човек преразгледа отношението си към света и към хората и престане да придава прекомерно значение на своите очаквания или идеи, на Живота повече няма му се на¬лага да го поучава - уроците са били усвоени. В резултат на това човек ще може да се избави от заболявания във всякакъв стадий на развитие, както и от каквито и да било труднос¬ти, неприятности, нещастни случаи и от всичко останало, което му пречи да живее.

1. "Акумулаторът за преживявания" се запълва по тръба, която се нарича "Идеализация на земните и духовните цен¬ности". По нея може да постъпва течност, образувана от вашето неправилно отношение към живота

Тръбата, по която се натрупват нашите "грехове" - това е идеализирането на земните и духовните ценности, към които може да бъдат отнесени прекомерните привързаности на човек към следните аспекти на живота:
Пари и материални ценности. Почти на всички хора не достигат парите и материалните блага (освен на мили¬ардерите, но те не са чак толкова много). И все пак идеализация възниква едва тогава, когато вие постоянно преживявате по отношение на доходите си и смятате, че с такива средства просто не може да се живее. Красота и външна привлекателност. Подобна идеализация имаме тогава, когато непрекъснато се безпокоите как изглеждате, достатъчно ли сте красиви, добре обле¬чени, коафирани и т.н.
Работа. Много хора са "работохолици" и дори не могат да си представят живота без любимата работа. Затова те периодично получават первания по носа във вид на неуспехи в делата си, или пък съвсем остават без рабо¬та.
Тялото и физическото здраве. Това означава, че вие из¬вънредно много се безпокоите в случаите, когато въз¬никват някакви неразположения, и презирате хората със слабо физическо здраве.
Семейство, деца. Този вид идеализация се поражда, ко¬гато сте уверени, че обезателно трябва да имате се¬мейство или дете, а с това възникват усложнения. Или пък когато имате ясен модел за това, как трябва да се държат съпрузите, как трябва да се уреждат взаимоот¬ношенията между тях, как да си разпределят задълже¬нията в семейството, как да възпитават децата и т.н. Ре¬алният живот често не съответства на вашите очаква¬ния, поради което вие потъвате в продължителни пре¬живявания.
Секс във всичките му разновидности. Вие можете в мис¬лите си да преспите с всички девойки (за жените - с всички мъже) и да нямате реални интимни контакти за¬ради плахост, мнителност и т.н. Или пък постоянно се тревожите за това, дали сте достатъчно добър любовник (любовница). Или да придавате на интимните контакти извънредно значение, оценявайки ги като голяма жертва или пък удар по вашето самолюбие.
Увлечения, хобита. Този аспект от живота ни се прев¬ръща в идеализация само тогава, когато човек прекале¬но високо оценява своите успехи в някакъв вид увлече¬ния (включително спорт и политика) и се дразни тогава, когато някой изказва съмнения в тях. Предмет за преживявания може да стане всъщност каквото и да било. Например - умението да ловите риба, да готвите, да подстригвате, да се пързаляте на ролкови кънки и.т.н. Току що изложихме някои от най-разпространените видове материални (и не дотам) ценности, които хората са склонни да преувеличават.
Възможни са и други претенции към материал¬ния свят, но те се срещат малко по-рядко: • Власт. Мнозина обичат властта, но не всички имат въз¬можност да я упражняват. Мъжете искат да получат власт в обществото или на работата, жените я използват в семейния живот. Самата власт не е вредна, наказва се жаждата за власт и наслаждението от използването й, в случай че по този начин се унижават други хора, а също опитите за тотален контрол над заобикалящия ни свят.
• Вяра, доверие. Мнозина отдават живота си, опитвайки се да реализират измислени от някого модели - демок¬рация, монархия, комунизъм, светло бъдеще, добро правителство и т.н. Много живи хора вярват в подобни идеали и се дразнят, когато реалният живот се развива по съвсем други закони. Тук се отнася също и прекале¬ното доверие в хората - те ще се окажат длъжни да раз¬рушават идеала ви. "Доверявай се, но проверявай", за да не се обиждаш после, особено във финансовите дела - тъй ни учи народният опит.
• Морални норми, нравственост. Подобна идеализация е характерна предимно за възрастните хора, получили възпитанието си в съответствие с нормите на своето време. Аморалното или безнравственото (от тяхна глед¬на точка) поведение на младежта, изменението на жиз¬нената ценностна система и други някои промени в ре¬алния живот предизвикват у тях огромно раздразнение.
• Отношенията между хората. Идеализацията възниква тогава, когато вие имате някакви точни представи за то¬ва как трябва да се държат околните - да са честни, да изпълняват обещанията си, да не грубиянстват и т.н. Попадайки в обстановка, в която другите се държат ина¬че, вие се дразните или ставате агресивни, опитвайки се да наложите своя модел за честни или деликатни взаи¬моотношения.
• Развитие, образование, интелект. Идеализацията на тези качества е характерна за научните работници, хо¬рата на изкуството, интелигенцията. Тя поражда презрително отношение към по-слабо образованите и неразви¬ти хора.
• Разумност. Тази идеализация се появява тогава, когато ви дразнят неразумността и глупостта в поведението на другите. Вие смятате, че всички хора са разумни същес¬тва и с тях винаги може да се договориш, винаги нещо можеш да им обясниш. Те обаче се ръководят от някаква странна и непонятна вам логика, извършват безумни постъпки. И колкото повече вие преживявате по този по¬вод, толкова повече те упорстват в своите заблуди.
• Собственото несъвършенство. Идеализация възник¬ва, когато човек постоянно осъжда себе си заради при¬видната липса на някакви уж много важни качества (ре¬шителност, образование, произход, връзки и т.н.) Друго¬то проявление на този идеал е постоянният страх за то¬ва дали взимаме правилното решение, в резултат на ко¬ето уреждането на какъвто и да било проблем (какво да се купи, къде да се отиде през отпуската и т.н.) се прота¬ка до безкрайност.
• Цел. Идеализацията на целта възниква тогава, когато вие сте решително настроени да постигнете нещо опре¬делено и всякакъв вид препятствия или забавяния пре¬дизвикват у вас огромно раздразнение. Можете да нервничите и да обвинявате или себе си, или другите, това няма значение. Важното е, дето не можете да преглът¬нете факта, че целта не се реализира.
• Горделивост. Подобно отношение към живота има то¬гава, когато човек смята, че целият свят се върти около него. И каквото и да става наоколо, то е или за него, или против него. В съответствие с това той се съобразява само със своите мнения, потребности и интереси, и пре¬зира всички останали.
• Контрол над заобикалящия ни свят. Характерно е за хората, заемащи каквито и да било ръководни длъжнос¬ти. Поради естеството на работата си те планират хода на развитие на събитията и се дразнят, когато плановете им се рушат, като в крайна сметка не се доверяват на никого, а се стараят сами да контролират всичко. В се¬мейния живот тази идеализация се изразява в автори¬тарно поведение на единия от съпрузите, при което той непрестанно натрапва волята си на другите. Или като постоянни опасения за живота на близките, или пък под формата на страхове пред неизвестното бъдеще.
Освен гореизброените, са възможни и идеализации на други човешки ценности, включително прекомерната религиозност и вярата в Бога. При което на "възпитание" естествено подлежи не самата голяма вяра, а възникващото у някои вярващи осъждане на останалите нерелигиозни хора и презрението към тях. Или даже и претенциите към Бог, който не ви обръща достатъчно внимание.
По-подробно описание на идеализациите и на техните про¬явления можете да намерите в книгата [9].
Всяка от разгледаните по-горе идеализации си има свой ли¬чен клапан на съответната тръба и стига само човек да потъне в продължителни преживявания, течността веднага започва да запълва неговия "акумулатор".
Докато се идеализира макар и само една земна ценност, съответният клапан си остава отворен и чрез него течност¬та навлиза в тръбата, а оттам и в "акумулатора за преживя¬вания".
Но стига само човек да осъзнае погрешността на отношени¬ето си към идеализираната от него ценност, клапанът момен¬тално се затваря и течността престава да постъпва по този ка¬нал в съда. Ако всички други клапани също се затворят (тоест -човекът няма други идеализации), нивото на "акумулатора" за¬почва да намалява и Животът престава да се занимава с "ду¬ховното" му възпитание. Ситуацията рязко започва да се изменя към по-добро.

2.Течността от "акумулатора за преживявания" може да се излива отдолу по четири тръби, които се наричат "осъз¬нати постъпки", "положителни качества на личността", "странични въздействия" и "изпълнени предназначения"

Пречистване на "акумулатора за преживявания"
От долната страна на "акумулатора" също има няколко тръ¬би, по които се оттича (или очиства) течността от съда, т.е. чо¬век с начина си на живот и с мислите си изкупва натрупаните грехове.
Най-вероятно долните тръби са винаги леко отворени и течността от съда през цялото време изтича полекичка от тях. Такъв извод може да се направи от следното: в момента, в кой¬то се прекрати постъпването на течността отгоре, съдът започва веднага да се поизпразва по малко, което пък означава, че нат¬рупаните грехове постепенно намаляват. Очевидно нашият не лек живот способства за това.
Очистването на "акумулатора за преживявания" става през четири тръби.
Осъзнати положителни постъпки
Една от долните тръби, това са осъзнатите положителни постъпки. Човек може да си идеализира нещо земно, но чрез своите положителни постъпки и добро отношение към хората той е в състояние да отвори клапан в тази тръба и да изпомпва течност от "акумулатора за преживявания", без да се довежда до нивото на бедствено положение.
Към осъзнатите положителни постъпки се отнасят проявяването на съчувствие, съпреживяване, милосърдие, безкорист¬но служене на светли цели, благотворителност, жертвеност и други подобни дела, насочени към доброто на хората.
Положителни качества на личността
Втората тръба за отвеждане на течности от "акумулатора за преживявания" това са положителни качества на личността като добродушие, радост, оптимизъм и т.н. Човек може да бъде и много привързан към нещо земно, т.е. да има множество идеализации, но поради вроденото му добродушие и оптимизъм "акумулаторът" му никога не се препълва.
В такова равновесие често се намират пълничките (обича¬щите да си хапват) и добродушните хора.
Странично въздействие
Третата тръба отдолу е въздействието на други хора (или странично въздействие). Всеки човек може да отиде на добър лечител или при екстрасенс, който ще направи някакви манипу¬лации и ще изпомпа част от течността. Но въздействието ще бъде по-скоро краткотрайно, тъй като при положение, че тръ¬бите не са затворени отгоре "акумулаторът за преживявания" съвсем скоро ще започне отново да се изпълва с течност - след седмица, месец, или година. Затова въздействието на повечето екстрасенси напомнят на въздействието на таблетките: докато ги пиеш - помагат, престанеш ли и всичко почва отначало.
Същото може да се каже и за религиозните ритуали на пре¬чистване. В православната църква например това са пост, по¬каяние и изповед. За вярващите те са много ефективни, но трябва да се правят достатъчно често. Служителите на църква¬та добре разбират това и призовават енориашите си към еже¬седмично пречистване.
Изпълнение на предназначението
Следващата отходна тръба е изпълнението на онази за¬дача, с която човек е дошъл в света.
Всеки човек има ред специални задачи във веригата от реинкарнации - да създаде семейство, да роди дете, да бъде во¬ин, учен, селски и градски жител, да създаде нещо ново, да нат¬рупа определен обем от знания и т.н. и т.н. Изглежда, че във веригата от прераждания човек трябва да изпита всичко оно¬ва, което съществува в живота - любов, семейство, власт, политика, педагогика, спорт, война, работа с ръцете, с главата и други. При това някои хора за един живот решават няколко подобни задачи накуп. Явен признак за такова отношение е рязката смяна на дейности. Например човек е работил като готвач или учител, бил е добър специалист и е постигнал отлич¬ни успехи в своята работа. После той без видими причини я изоставя и започва да се занимава с нещо съвсем друго, напри¬мер става фермер или артист. Постигайки резултати и удовлет¬ворение в един аспект (т.е. - решавайки едната си задача), чо¬век може да се сдобие с успех и в съвсем друг вид дейност (да реши друга задача). В последно време такива хора стават все повече и повече.

3. Познавайки механизма за запълване и изпразване на "акумулатора за преживявания", човек може съзнателно да регулира нивото на течността и по този начин да управлява съдбата и здравето си.


Свияш

Споделяне

четвъртък, 26 ноември 2009 г.

Писмата до Кармичното Ръководство

Скъпи, приятели!
В този брой на "Сириус" ви напомняме за Божествената милост - възможността да се пишат писма до Кармичното Ръководство. По-долу привеждаме цитати от диктовките на Владиците, в които са дава подробна информация за това как да се пишат писмата до Кармичното Ръководство.

"...Знаете, че всяка година в това тъмно време започва заседанието на Кармичното Ръководство. На това заседание ще се приемат важни решения, в съответствие с които ще живее планетата през следващите шест месеца, до следващото заседание на Кармичното Управление, което ще се състои в периода на лятното слънцестоене. Затова вие също можете да вземете участие в това заседание на Кармичното Управление и по този начин да окажете влияние върху хода на развитието на планетата през следващата половин година.
Разбира се, вас никой няма да ви пусне в залата, където протича заседанието на Кармичното Управление и няма да можете да присъствате там, нито в своите физически тела, нито в по-фините си тела. Но вие можете да се обръщате с писма към Кармичното Управление и аз ви гарантирам, че всички ваши писма ще бъдат разгледани най-внимателно.
За писмата до Кармичното Ръководство. Гаутама Буда, 22 декември 2005 г.

"...вие може да се възползвате от ежегодно предоставяната ви възможност и да напишете писма до Кармичното ръководство. Съдържанието на тези писма можете да съставите сами. Само ще ви припомня съществуващите общи правила. Преди всичко, благодарете на Кармичното ръководство за оказаната ви по-рано милост. След това можете да пристъпите към изложението на вашата молба. Ако тази молба касае милост, която очаквате да получите лично за себе си или за своите близки, то обезателно след изложението на всички ви молби, трябва да запишете, че поемате задължения, които доброволно ще изпълните през следващите шест месеца, до деня на зимното слънцестоене и свързаното с този ден заседание на Кармичното ръководство.Вашите молби и пожелания трябва да са изложени простичко, с указване на фамилиите и имената на хората, за които молите...

....преди да съставите писмата си, внимателно обмислете вашите молби и мотиви. Не е нужно да се обременявате с излишни задължения. Поемете задължения, които можете да изпълните без излишно напрежение. Много хора поемат в писмата си такива големи задължения, че още първият срещнат проблем в живота ги кара да забравят за приетите задължения и да се откажат от тяхното изпълнение. По-добре поемете малко задължение, но го изпълнявайте всеки ден с радост и любов. Не поемайте големи отговорности. Понякога прочитането на една молитва на ден е достатъчно, за да бъде оказана помощ.
Колкото по-чиста енергия влагате в четенето на молитвите, толкова по-голям ефект постигате. И дори една единствена фраза „Нека на света му бъде добре”, произнесена искрено от вас е достатъчна, за да облекчи съдбата на мнозина..."
За предстоящия ден на лятното слънцестоене и Божествените милости, свързани с този ден
Господ Майтрейя, 15 юни 2006 г.

Сега, при смяната на годишния цикъл, е особено полезно да вземете решение и да се освободите от всичко ненужно в съзнанието си. Не забравяйте милостта да пишете писма до Кармичното Ръководство. Пишете писма. Имате тази възможност до края на годината. Помолете Кармичното Ръководство да ви освободи от това, от което бихте искали да се освободите. Какви качества или вредни навици ви тежат и пречат на развитието ви? Насочете силата на вашите молитви през следващото полугодие към избавяне от малките си недостатъци. И след половин година няма да се познаете.
• Колкото повече енергия чрез молитви се задължите пред Кармичното Ръководство да освобождавате през следващото полугодие, толкова по-бързо ще се освободите от всички ваши неудачни привързаности и кармични проблеми.
• И така, за да се възползвате от милостта и да напишете писмо до Кармичното Ръководство, трябва внимателно да анализирате онова, от което бихте искали да се избавите най-напред.
• Обърнете се към членовете на Кармичното Ръководство, изредете вашите молби и желания.
• Поемете молитвени или други задължения, които сте готови да изпълнявате редовно през следващото полугодие.
• Изложете вашите молби и задължения върху лист, помолете Архангел Михаил и ангелите на защитата да съпроводят вашите писма по предназначение направо в Кармичното Ръководство и изгорете писмото.
• Можете да си оставите копие от писмото и след година, при условие, че сте изпълнили поетите от вас задължения, проверете какво се е променило.
Аз съм уверен, че ще се избавите от един или няколко главни ваши недостатъка. Не забравяйте за благодарността. Веднага щом се избавите от проблемите си, напишете благодарствено писмо до Кармичното Ръководство. Разделям се с вас със съжаление. Защото много ми се иска да ви окажа цялата възможна помощ и да ви дам онзи най-важен съвет, който много ще ви помогне. Надявам се, че макар и частично, ви помогнах и ви дадох няколко много важни съвета.
Сбогувам се с вас и до нови срещи!
АЗ СЪМ Сурия.

източник сириус

понеделник, 23 ноември 2009 г.

Невидимото психическо пътуване означава да се освободите от някои силни заблуди и да придобиете нови „знания".


Невидимото психическо пътуване означава да се освободите от някои силни заблуди и да придобиете нови „знания". Със своето ново съзнание вие ще заме¬ните:
• Убеждението, че сте ограничени, със знанието, че действителността и собствените ви възможности са безпределни.
• Убеждението, че ви управляват наследствеността, средата и свръхестествени сили, със знанието, че създавате сами своята реалност и че вродените и божествени сили действат по-скоро съвместно с вас, отколкото независимо от вас.
• Убеждението, че човешкото съществуване е изпъл¬нено с опасности и зло, със съзнанието, че всичко изживяно е благословено и подчинено на нещо по-добро.
• Убеждението, че някои хора имат повече късмет от други, със знанието, че можете сами да създава¬те късмета си и че във всичко преживяно се съдържа ценна поука.
• Убеждението, че в живота цари хаос, със знанието, че в хаоса има ред и че няма нищо случайно в една вселена, която е в съвършен порядък.
Знам, че това, което съм написал в тази книга, ще се стори шокиращо на някои хора и мнозина ще го отхвърлят. Така да бъде. То е истина, която съм изживял, и тя идва от сърцето ми. Аз знам, че в тази вселена съществува божествен ред - от най-мъничката клетка до пределите на Галактиката и отвъд тях. Това удивително съзнание е наше изконно право, то е част от всеки от нас.
Приемете тези идеи и ги приложете на практика, първо в собствения си живот, после сред най-близките и приятелите си и в крайна сметка - в целия свят. Щом веднъж откриете у себе си способността да творите истинска магия, ще искате да споделите това знание с другите и да дадете това съзнание на целия свят. Вярвам, че книгата ми ще ви помогне в това на¬чинание. Доставяше ми радост да я пиша, а още по-ра¬достно е да се живее със съзнанието, което описвам. Желая ви да осъществите същата истинска магия във вашия живот. Бог да Ви благослови.

Истинската магия, чудесата и целтаКогато живеете целеустремено, от вас просто блика живот, изпитвате една особена хармония, която про¬изтича от факта, че не е нужно да се стремите към нещо друго. Казано накратко, просто ви просветва, в буквален и преносен смисъл. Това се дължи на новото знание, което ви позволява да си гледате работата, без да ви тормозят тревожни мисли. Усещате, че над вас бдят и действията ви произтичат от едно вътрешно блаженство, правота и центрираност. Когато дейст¬вате въз основа на това вътрешно знание, което нес¬пирно ви напомня, че сте устремени към една цел, и когато вярвате, че действате в нейно име, единстве¬ното, което можете да сторите, ще бъде правилно.
Най-святата книга на индуистите се нарича „Бхагавад Гита" („Божията песен"). В нея се разказва за Арджуна, най-прочутия воин на своето време, и за бога Кришна, който му се явява на бойното поле, докато Арджуна се готви за битката. Кришна се превъплъщава във водача на колесницата на Арджуна. В осемнаде¬сет кратки глави той говори на Арджуна за същност¬та на божествения и целеустремен човек. Тази книга е веруюто, което Махатма Ганди следва в живота си. Обобщено накратко, посланието на „Бхагавад Гита" гласи: Нека действията ви са подчинени на любовта и хармонията и не се привързвайте по никакъв начин към плодовете на усилията си. Ако можете да постигнете това благодатно състояние, животът ви ще се изпъл¬ни с чудотворен мир. Съсредоточете се изцяло върху целта и се откажете от всяка облага от действията си. Съзнавайте постоянно, че трябва да служите на Бога и на другите с всичко, което правите. Така пра¬вят творците на чудеса.
Може би си мислите, че това е хубава философия, но доста наивна в жестокия, конкурентен съвременен свят. Признавам и уважавам резервите ви. Истината е, че през по-голямата част от живота си и аз бях съ¬щият скептик. Трябваше да изживея страдание, за да усвоя поуките на живота. Аз бях съсредоточен изцяло върху постиженията и не вярвах в нищо метафизично. А и не ми допадаше, доктрината за пренебрегване на резултатите от усилията ми. Аз точно тях търсех. Интересуваше ме крайната точка, а не пътуването. Важните неща в живота ми бяха възнаграждението, парите, престижът и успехите. Макар че преуспявах в конвенционалния смисъл, нямах представа как да пос¬тигна нещо повече от тези изключителни показатели. Не знаех и за истинската магия. Мога само да кажа, че чудесата и истинската магия започнаха да се появяват в живота ми, когато станах целенасочен. Едва когато престанах да се тревожа какво получавам, можах да постигна състояние на благодат.

понеделник, 2 ноември 2009 г.

АУРАТА - ТЯ ВИ ЗАЩИТАВА И ОБГРЪЩАКогато се чувстваме щастливи , окрилени и излъчващи чар, нашата аура може да изпълни цялата стая. Когато обаче сме тъжни и се чувстваме потиснати и мрачни аурата се затваря, като образува около няс енергиина обвивка , която ни изолира от околния свят. Аурата е мнослойна енергийна сфера, която еманира от тялото ни и взаимодейства с атмосферата на Земята. Сама по себе си тя е защитна атмосфера, която ни заобикаля и обгръща, като филтрираповечето енергийни влияния, с кооито се сбълскваме и в същото време привлича онези, от които се нуждаем. Докато всяка чакра е енергийна база, която е в съзвучие с по-големи от нея енергийни полета във Вселената, то аурата фунционира като двустранна антена, която е проводник на енрергията на околната среда до чакрите и обратно навън. Някои аури се протягат към нас и ни обгръщат. Други ви държат настрана като електрическа ограда.

петък, 30 октомври 2009 г.

Отдели пет минути и влез във форма

План за съвършено здравеВ последно време бе доказано, че в хипофизната жлеза , в определен период от живота започва да произвежда т. нар. "хормон на смъртта" , който причинява смъртта на физическото тяло. Заповядай мислено на хипофизата да спре да произвежда този хормон и да произвежда само хорммона на живота

Медитирай!

Използвай много вода - за пиене, за миене, къпане и т.н
Мисли и поддържай съзнанието си на високо духовно ниво. Когато мисълта ни е свързана с хармонията и съвършенството в света, не може да има болести и страдания

Водата пречиства бъбреците, черния дроб, кожата , отстранява токсините от цялата физиологична системаПодхранвай мисълта, че няма да се разболееш, няма да остарееш, нито ще умреш

Обичай! - себе си и другите

Прости! - на себе си и на другитечетвъртък, 2 юли 2009 г.

Мантри за духовно и материално богатство


) ОМ ХРИМ КЛИМ ШРИМ НАМАХ2)
Мантра за ежедневно пеене носеща богатство

ОМ ШРИ КАЛИ НАМАХ
мантра, предизвикваща разрушаване на всякакво зло.
ОМ ШРИ НАМАХ ШВАЙЯ
мантра за изчистване на организма.

АЛАУМ РАУМ ОМ
помага за разрушаване на агресивните структури в енергийното поле на човека.КЛИМ ХРИШИКЕШАЙА НАМАХ
мантра за материални придобивки
ОМ ДРАМ ДРИМ ДРАУМ САХ ШУКРАЙЕ НАМАХ
увеличение на духовното и материално богатство

ОМ HАMO НАРАЙА НАЙА
усилва свойствата на водата и хармонизиратялото на човека


ОМ БРАМ БРИМ БРАУМ САХ БУДХАЙЕ НАМАХ


мантра на здравето

ОМ САЧЧИДЭКАМ БРАХМА
мантра за постижения в интелекта и науката

Защита ОМ ШРИ ДУРГАЙАЙ НАМАХ ОМ ДУРГАМ ДЕВИМ САРАНАМАХАМ ПРАПАДЙЕ

тази мантра отстранява препятствия, давва сила и влиятелност
ОМ ШРИ МАХАЛАКШМИЯЙ НАМАХ

тази мантра дава материално и духовно богатство, хармонизира семейството. Дава богатство, здраве, мъдрост, човечност, самопознание, състрадание, смирениеОМ ШРИ МАХА ГАНАПАТАЙЕ НАМАХ ОМ ШРИ ГАНЕШАЯ НАМАХ


Тези две мантри премахват всички пречки, които могат да се появят по жизнен път на човека.
Забележка: Мантрите на се превеждат за да не изгубят силата си

понеделник, 29 юни 2009 г.


Който казва хубаво,
в същото време върши грозно.
Който казва добро, в същото време върши зло.
Съществуващото обуславя несъществуващото,
обърканото обуславя простото,
високото обуславя ниското,
силното обуславя тихото,
условното обуславя безусловното,
сега обуславя някога.
Затова Озареният
твори, без да работи,
казва, без да говори,
носи нещата в себе си,
обединени в единство.
Той създава, но нищо не притежава,
той прави живота съвършен,
но не претендира за успех.
И защото не претендира,
никога не понася загуба.

Петровден е

На 29 юни (12 юли по стар стил) Православната църква чества светите апостоли Петър и Павел, като ги нарича ‘първовърховни първопрестолници и вселенски учители’.

Те много се трудили за разпространение на словото Божие, претърпели много страдания и гонения и са описали в своите послания основните правила на християнската вяра и живот.

Най-важните обстоятелства на техния живот са записани в книгата "Деяния на апостолите", а за апостол Петър - и в светото Евангелие.

Свети апостол Петър (с името Симон преди светото си кръщение) е роден във Витсаида, близо до Тибериадското езеро. Както брат си свети Андрей, той ловял риба в Генисаретското езеро. Андрей - първият ученик на Исус, завел брат си при Учителя и Христос го призовал да се присъедини към Него. В Евангелието на Лука е описана историята за това, как Петър след цяла нощ напразни усилия се прибрал у дома без нито една уловена риба. Христос отишъл на неговата лодка, проповядвал оттам, а след края на проповедта накарал рибарите да хвърлят още веднъж мрежите. Рибата била толкова много, че мрежите се скъсали. Исус казал на слисания рибар: ‘Не бой се, отсега човеци ще ловиш’ (Лука 5:3-10).

Свети апостол Павел (с кръщелното име Савел), неуморимият апостол на езичниците, не е от кръга на Христовите ученици. Роден в Мала Азия, той бил фарисей и в духа на консервативния юдеизъм участвал в гоненията срещу християните и в убийството на свети първомъченик Стефан.

Обръщането му към Христос станало ненадейно, в резултат на необикновено видение. В книгата ‘Деяния на на апостолите’ (9 глава) се разказва, че на път за Дамаск, където трябвало да арестува последователите на Христос, Савел видял необикновена светлина и чул Божия глас от небето: ‘Савле, Савле, защо ме гониш? ... Аз съм Иисус, когото ти гониш’. От светлината Савел ослепял. Три дни по-късно един от тези, които трябвало да бъдат арестувани от него, се помолил за зрението му и той прогледнал. Това събитие било повратно в живота му. Излекуван, той се покръстил и станал най-ревностният разпространител на християнската вяра. Проповядвал в Антиохия, Киликия, Кипър, Галатея, Ефес, Атина, Македония, Коринт, Испания...Мисионерските му пътувания били съпроводени с много трудности: бил е бит с камъни, многократно хвърлян в затвора, често гладувал...

неделя, 28 юни 2009 г.

Едно от обвиненията срещу Майкъл Джексън е било изфабрикувано

After the sudden death of Michael Jackson Evan Chandler tells the truth.

In 1993, Chandler told a psychiatrist and police that he and Jackson had engaged in sexual acts that included oral sex, the boy gave detailed description of Jackson’s genitals. The case was settled out of court for a reported $22 million, but the strain led Jackson to begin taking painkillers. Eventually he became addicted.

Now maybe for the remorse of his death Chandler decides to tell us the truth. ” I never meant to lie and destroy Michael Jackson but my father made me to tell only lies. Now i can’t tell Michael how much i’m sorry and if he will forgive me ”.Evan Chandler was tape-recorded saying amongst other things, “If I go through with this, I win big-time. There’s no way I lose. I will get everything I want and they will be destroyed forever…

Under the influence of a controversial father (Jordan Chandler) told his son to tell that Jackson had touched his penis.Jordan Chandler then told a psychiatrist and later police that he and Jackson had engaged in acts of kissing, masturbation and oral sex, as well as giving a detailed description of what he alleged were the singer’s genitals.
” Now for the first time i can’t bare to lie anymore. Michael Jackson didn’t do anything to me, all was my father lies to escape from being poor.”

понеделник, 18 май 2009 г.

Реч на Стийв Джобс на 12 юни 2005 година по време на церемонията по дипломирането на випуск 2005 на Станфордския университет

Автор: Стийв Джобс

Реч на Стийв Джобс на 12 юни 2005 година по време на церемонията по дипломирането на випуск 2005 на Станфордския университет

За мен е чест да бъда сред вас в деня на вашето дипломиране в един от най-известните университети в света. Аз така и не успях да завърша колеж. В интерес на истината, никога не съм бил на такава церемония толкова отблизо, колкото днес. Днес искам да ви разкажа три истории от своя живот. Това е всичко. Само три истории, нищо повече.

Първата история се отнася за свързването на точките. Прекъснах следването си в Рийдс Колидж още след първите 6 месеца, но след това останах като прекъснал студент още 18 месеца преди окончателно да напусна. Защо се махнах?

Това е започнало още преди да се родя. Биологичната ми майка е била млада, неомъжена студентка и тя решила да ме остави за осиновяване. Тя много искала да бъда осиновен от хора с висше образование и всичко било уредено след раждането да бъда осиновен от един адвокат и неговата съпруга. Само че, като съм се пръкнал и те решили в последния момент, че искат момиче. И така моите родители, които били в списъка на чакащите получили позвъняване посред нощ с въпроса: „Имаме едно извънредно бебе от мъжки пол - искате ли го?". Отговорът им бил: „Разбира се". Биологичната ми майка след това разбрала, че майка ми никога не е ходила в колеж, а баща ми даже не е завършил гимназия. Тя отказала да подпише финалните документи за осиновяване. Съгласила се чак след няколко месеца, когато родителите ми обещали, че аз ще отида в колеж някой ден.

И 17 години по-късно аз отидох в колеж. Но бях толкова наивен, че избрах колеж, който беше скъп почти колкото Станфорд и всички спестявания на моите родители от работническата класа отидоха за таксата ми за колеж. След шест месеца вече не виждах стойност в това. Нямах никаква представа какво искам да направя със живота си и не виждах как колежа ще ми помогне да намеря отговора. И ето, че похарчих всичките спестявания на родителите си. Затова реших да прекъсна и се надявах, че от всичко това ще излезе нещо добро. По онова време беше доста страшничко, но гледайки назад, това беше едно от най-добрите ми решения. В минутата, в която прекъснах вече можех да не посещавам редовните лекции, които не ми бяха интересни и да се запиша в други курсове, които изглеждаха интересни.

Не всичко беше розово. Нямах стая в общежитието, така че спях на пода в стаите на приятелите ми, връщах празни бутилки заради депозита от 5 цента и с тези пари си купувах храна и дори изминавах по 7 мили до другия край на града всяка съботна вечер, само за да получа свястно ядене в храма на Харе Кришна. Но ми харесваше. И голяма част от това, с което се сблъсках благодарение на своето любопитство и интуиция, по късно се оказа безценно.

Ще ви дам един пример. По онова време Рийд Колидж предлагаше може би най-добрия в цялата страна курс по калиграфия. В цялото студентско градче всеки плакат, всеки етикет, всяка табела бяха написани на ръка с красив шрифт. Понеже се водех прекъснал и не трябваше да посещавам задължителните лекции, реших да се запиша в курса по калиграфия и да се науча да правя това. Така научих какво са серифни и несерифни шрифтове, изучих разликата между разстоянието в различните буквени комбинации и всичко онова, което прави един надпис красив. Всичко това беше красиво, историческо, артистично по начин, който беше недостъпен за науката и аз бях запленен.

Нямаше и слаба надежда нещо от това да има практическо приложение в живота ми. Но след десет години, когато създавахме първият компютър Макинтош, всичко си дойде на мястото. И вградихме това в нашия Мак. Това беше първият компютър с красива типография. Ако не се бях записал в онзи курс в колежа, в Мак никога нямаше да притежава множество различни шрифта с пропорционално разстояние между буквите. И тъй като Уиндоус просто прекопира Мак, много е вероятно да липсваха и в който и да е персонален компютър. Ако не бях прекъснал, никога нямаше да се запиша в този курс и компютрите нямаше да имат сегашната си чудесна типография. Разбира се, беше невъзможно да се свържат точките по времето когато бях в колежа. Но гледайки назад, десет години по-късно всичко изглежда кристално ясно.

Ще повторя: не можете да свържете точките гледайки напред в бъдещето. Това може да стане само с поглед назад. Затова трябва да вярвате, че точките някак си ще се свържат в бъдещето ви. Трябва да вярвате в нещо - вътрешен глас, съдба, карма, каквото и да е. Този подход никога не ме е подвеждал и това е, което направи живота ми такъв, какъвто е.

Втората ми история е за любовта и загубата.

Аз бях късметлия - на ранен етап от живота си разбрах какво обичам да правя. Воз и аз създадохме Епъл в гаража на родителите ми когато бях на 20. Работихме здраво и за 10 години Епъл се разрасна от нас двамата в един гараж до 2-милиардна компания с над 4000 служители. Година преди това бяхме пуснали на пазара най-доброто си произведение - Макинтош - и аз току-що бях навършил 30.

И тогава ме уволниха. Как може да те уволнят от компания, която си създал? Ами, тъй като Епъл се разрастваше, ние наехме на работа човек, който аз смятах за много талантлив, за да управляваме заедно компанията и първата година нещата вървяха добре. Но после нашите възгледи за бъдещето започнаха да се разминават и накрая се скарахме. Когато това се случи, бордът на директорите застана на негова страна. Така на 30-годишна възраст аз бях уволнен. И то доста публично. Фокусът на моя съзнателен живот си беше отишъл и това направо ме разби.

В продължение на няколко месецане знаех с какво да се захвана. Чувствах, че съм разочаровал предишното поколение предприемачи, че съм изпуснал щафетата, която ми е била предадена за да я продължа. Срещнах се с Дейвид Пакард и Боб Нойс и се опитах да им се извиня за това, че прецаках нещата. Бях се провалил публично и дори мислех да напусна долината. Но бавно осъзнах, че все още обичам това, което правя. Обратът на събитията в Епъл не беше променил ни най-малко това. Бях отхвърлен, но все още бях влюбен. И така реших да започна отначало.

Тогава не го осъзнавах, но уволнението ми от Епъл беше най-доброто, което можеше да ми се случи. Бремето на успеха беше заместено от лекотата на това да си отново начинаещ, да си по-малко уверен в каквото и да е. Това ми даде свободата да навляза в един от най-творческите периоди от живота си.

През следващите пет години създадох компания, наречена NeХТ, друга компания с името Рixar, и се влюбих в една невероятна жена, която ми стана и съпруга. Рixar създаде първия в света филм с изцяло компютърна анимация - „Играта на играчките" - и днес е най-успешното анимационно студио на света. В забележителна поредица от събития, Епъл закупиха NeХТ, аз се завърнах в Епъл и технологията, която бяхме създали в NeХТ е в сърцевината на сегашното възраждане на Епъл. А Лорийн и аз създадохме прекрасно семейство.

Уверен съм, че нищо от това нямаше да се случи ако не бяха ме уволнили от Епъл. Лекарството беше горчиво, но предполагам, че пациента се нуждаеше от него. Понякога животът те удря с тухла по главата. Не губете вяра! Убеден съм, че любовта към това, което правя беше причината да продължа напред. Трябва да разберете в какво сте влюбени. И това се отнася не само за работата ви, но и за личния ви живот.

Работата обхваща значителна част от живота ви и затова единствения начин да сте наистина доволни е да правите нещо, което смятате за значимо. А единственият начин делата ви да са значими е да сте влюбени в това, което правите. Ако още не сте го намерили — продължете да търсите! Не се отказвайте! Сърцето ще ви подскаже когато сте го открили. И като всяка страхотна връзка, тази също ще стане още по-добра с времето. Така че, търсете докато го откриете. Не се отказвайте!

Третата ми история е за смъртта. Когато бях на 17, прочетох една мисъл, която гласеше следното: „Ако живеете всеки свой ден сякаш е последният ви - един ден със сигурност ще се окажете прави!". Тази мисъл ме впечатли силно и от тогава вече 33 години всяка сутрин се поглеждам в огледалото и се питам: „Ако днес беше последният ден от живота ми, щях ли да направя това, което се каня да направя сега?". И когато няколко дни подред отговорът е „Не", аз знам че нещо трябва да променя.

Да си припомням, че скоро няма да съм между живите е най-важното средство, което ми помага да взема големите решения в живота си. Защото почти всичко друго - всички вътрешни очаквания, пялата гордост, целия страх от излагане или провал - тези неща просто се строполяват пред лицето на смъртта и остава единствено истински важното. Да помниш, че си смъртен е най-добрият начин, който аз знам, за да се избегне капана на представата, че има какво да загубиш. Вече си гол. Няма причина да не следваш сърцето си.

Преди около година ми откриха рак. В 7.30 ч. сутринта ми направиха скенер, на който ясно личеше тумора в панкреаса ми. Аз дори не знаех какво е панкреас! Лекарят ми каза, че почти със сигурност този тумор е от нелечимия тип и че ми остават от 3 до 6 месеца живот. Моят доктор ме посъветва да си отида вкъщи и да си стегна нещата, което е лекарският код за „Подготви се да умреш". Това означава само за няколко месеца да кажеш на децата си всичко онова, за което си смятал, че имаш на разположение поне 10 години. Означава също да си подредиш делата така, че да улесниш семейството си максимално. Означава да си вземеш сбогом.

Живях с тази диагноза през целия ден. По-късно същата вечер ми направиха биопсия, вкараха ендоскоп в гърлото ми, през стомаха, чак до вътрешностите ми, боцнаха с една игла панкреаса ми и взеха няколко клетки от тумора. Аз съм бил под упойка, но жена ми, която присъстваше, ми разказа, че когато погледнали клетките под микроскоп лекарите се разплакали, защото се оказало, че това било много рядка форма на рак на панкреаса, която е лечима чрез операция. Бях опериран и сега съм добре.

Тогава бях най-близо до смъртта и се надявам това да си остане така поне за няколко десетилетия напред. Тъй като съм го преживял, сега мога да ви говоря за това с малко по-голяма увереност, отколкото когато смъртта беше само интелектуална концепция.

На никой не му се мре! Дори хората, които искат да отидат в рая не искат да умират, за да стигнат там. И все пак, всички ни чака една и съща участ. Никой не се е отървал. И така е правилно, защото Смъртта най-вероятно е единственото най-добро изобретение на Живота. Тя е агентът на промяната. Тя прочиства старото, за да даде път на новото. Сега вие сте новото, но някой ден, не чак толкова далеч, вие също ще остареете и ще бъдете отстранени от пътя.

Съжалявам, че драматизирам, но това е истината.

Времето ви е ограничено, затова не го губете, за да живеете чужд живот! Не влизайте в капана на догмата да живеете според очакванията на другите! Не позволявайте чуждите мнения да заглушат вашия собствен вътрешен глас! А най-важното е да следвате сърцето си и своята интуиция. Те някак си вече знаят какви всъщност искате да станете. Всичко друго е второстепенно.

Когато бях млад излизаше списание, наречено „Световен каталог", което беше нещо като библия за моето поколение. Беше създадено недалеч от тук, в Менло Парк, от един приятел на име Стюърт Бранд, който вдъхваше на списанието своето поетично вдъхновение. Това беше в края на 60-те, когато все още нямаше компютри или предпечатна подготовка, така че всичко се правеше с пишеща машина, ножици и полароидни снимки. Беше нещо като хартиен вариант на Гугъл, 35 години преди появяването на самия Гугъл. Беше идеалистично и бъкаше от съвети и велики идеи.

Стюърт и неговия екип успяха да издадат няколко броя на списанието и когато времето му отмина, те подготвиха своя последен брой. Беше в средата на 70-те, а аз бях на вашата възраст. На задната корица имаше снимка на селски път в ранно утро, същия който можете сами да видите ако се осмелите да тръгнете на автостоп. Най-отдолу беше написано: „Останете си гладни! Останете си глупави!". Това беше тяхното послание на сбогуване. Останете си гладни! Останете си глупави!

И аз винаги съм си пожелавал същото. И сега, когато се дипломирате и започвате отначало, аз ви пожелавам същото.

Останете си гладни!

Останете си глупави!

Благодаря ви много.

Превод Пламен Петров

четвъртък, 14 май 2009 г.

Витамини при наднормено тегло

При наднормено тегло - без витамините А, В, С, А и Е кантара почти няма да мръдне.Липсата на тези витамини блокира обмяната на веществата.Тялото не може повече да произвежда ензими , които разграждат мазнините. Диетите с резултат винаги съдържат тези пет витамина и ензими. Витамите се пордават без рецепти :)) Това е дин лесен и изпитан трик за сваляне на килограми. Най-добре е ако не сме ги допуснали но и при качване можете да се възползвате от тази информация и да споделите резултата. Успех!!

лЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОШКАТА


Вече сме готови да простим. Ако можете, правете това упражнение с партньор, а ако сте сам, правете го на глас.
Отново седнете спокойно със затворени очи и кажете: „Човекът, на когото трябва да простя, е.... И аз ти прощавам за..."
Повторете това многократно. На някои хора ще трябва да прощавате за много неща, а на други само едно-две. Ако работите с партньор, нека той каже: „Благодаря, вече си свободен" а ако сте сам, представете си как човекът, на когото прощавате, ви казва това. Правете това в продължение на пет или десет минути. Потърсете в сърцето си цялата несправедливост, която все още носите в себе си. След това я оставете да отлети.
Когато сте открили всичко възможно за момента, обърнете внимание на себе си. Кажете гласно: „прощавам си за.. " отделете и за това около пет минути. Това са упражнения със силно въздействие и е хубаво да се правят поне веднъж седмично, за да изчистите съществуващите отпадъци. Лесно е да се освободим от някои преживявания, а други се налага да дялкаме, докато изведнъж някой ден те изчезнат.

сряда, 13 май 2009 г.

Илюзията на обществото

Всички ние сме продукт на своето общество и се държим в съгасие с неговите правила. Възприемаме илюзиите му и вярваме, че определени неща са жизненоважни за съществуването ни. Но не бива да се задоволяваме просто да живуркаме като двукраки същества и да позволяваме енергията нни или душата ни да гние.
Способни сме на много по-пълноценно съществуване. Готовва съм да се обзаложа, че познавате собствената си инттуиция и сте усещали енергията в действие. Нали ви есе е случвало да реаггирате по определен начин на нещо и сте го отдавали на шесто чувство? Нали сте се натъквали на хора, които са ви изцеждали или пък са ви въодушевявали? Какво имаме предвид, когато казваме "между нас имаше химия"? Какво става , когато влизаме в някоя стая и казваме: " Атмосферата беше толкова тежка, че можеше с нож да я разрежеш"? Точно за тази енергия говоря. Нея трябва да опознаем : първо -да я различаваме , и после - да я овладеем.
Защо е толкова важно? Първостепенната предпоставка за добро здраве е здравословната енрегия. Ако енрегиятта ви е здравословна, тя ще създаде не само здраво тяло, но и здрав живот. Ще знаете кой сте и ккаво сте, какво искате от живота и какъв е начина да го получите. Всички ние сме уникални и нищо чудно вашият начин да е различен от този на друггите.

вторник, 12 май 2009 г.

Молитва на Духа


Господи, Боже наш, да дойде Твоят благ Дух и да обгърне нашия дух в Своите обятия. Да изпълни сърцата ни с необятната Любов, Която изявява Твоето присъствие навсъде. Да укрепи ръцете ни във всяка правда, нозете ни във всяка добрина.

Ний се покланяме пред Тебе, Вечния наш Баща, канара на нашия живот.

Благословен Си Ти, благословено е Твоето Име в нашите души.

Укрепи ни, въздигни ни, да започнем служенето за идването на Твоето Царство с всяко веселие за изявената любов към нас!

Само Ти Си Един, Който ни познаваш и ние Те познаваме, че Ти Си светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за силата ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни.

Ти Си венец и слава в живота ни!

Амин.

При даването на тази молитва Учителят е казал: „Като четете тази молитва, ще бъдете много внимателни, не бързайте, да дойде умът ви на мястото си; вие започвате без сърце. Съберете умовете и сърцата си на мястото си. Съсредоточете ума и сърцето си към Бога и да произнесем тази молитва“. Прочита се „Молитва на Духа“ като се коленичи с десния крак на земята и дясната ръка вдигната нагоре. „Ще мислим върху всичко онова, което прочетохме в молитвата, да дойде да се реализира сега в душите ни“. Прочита се още веднъж молитвата пак коленичили с десния крак, но с вдигната нагоре лява ръка.

Ако имате дадена задача, лично за ваша работа, вземете си Молитвата на Духа и 91 Псалом, да я казватe, да бъде в джоба ви, за да си изпълните задачата, за която отивате, като ученик.
Беинса Дуно

ПРАВИЛА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА

1.Ще получиш тяло.
Дали ще го харесваш или мразиш , то ще си бъде твое през цялото време , докато си на тази земя.

2.Ще усвояваш уроци.
Записан си в целодневното неофициално училище наречено Живот. Всеки ден ще имаш възможността да усвояваш уроци
в това училище. Те може да ти харесат, а може и да ти се сторят неуместни и глупави.

3.Няма грешки има само уроци.
Израстването е процес на проби и грешки: експериментиране. ,,Провалените"експерименти също са част от процеса , както и онзи експеримент, който в края на краищата се оказва ,,успешен".

4.Урокът се повтаря , докато се научи.
Един и същ урок ще ти бъде представян по различни начини, докато го научиш. Тогава продължаваш със следващия.

5.Усвояването на уроци няма край.
Няма част от живота, през която да не се налага да усвояваш уроци. Докато си жив , винаги има уроци, които трябва да бъдат научени.

6.,,Там" не е по-добре от ,,Тук".
Когато твоето ,,там" стане ,,тук", ти просто ще откриеш друго ,,там", което пак ще изглежда по-добре от ,,тук".

7.Другите за теб са само огледала.
Не можеш да обичаш или да мразиш нещо у някого , освен ако в него не виждаш отразено това, което обичаш или мразиш у себе си.

8.От теб зависи как ще изживееш живота си.
Разполагаш с всички инструменти и ресурси, които са ти необходими. Как ще ги използваш, зависи единствено от теб. Изборът е твой.

9.Отговорите от които имаш нужда , са в теб самия.
Отговорите на въпросите, поставени от Живота , носиш в себе си. Трябва само да гледаш , да слушаш и да вярваш.

10.Ще забравиш всичко това.

Чери Картър-Скот

събота, 9 май 2009 г.

Променете своята честота

Ангелите са тук за да ни помогнат в излекуване по много начини; от въпроси и притеснения които изглеждат световни; до тези които изглеждат неотложни, или дълбоко духовни. Една от лечителските задачи на ангелите е да ни помогнат да променим нашата честота на вибрациите до тяхната най-висока и най-фина стойност. Те искат от нас да направим тази промяна по две причини. Едната е, че това е процеса на „възнесение“. Ние всички сме на път да открием, че ние сме едно със Бог. Когато ние напълно разберем и живеем това знание, ние сме в състояние на възнесение.
Този вид познание дълбоко засяга всяко ваше взаимодействие със другите. Помислете за момент, какъв би бил животът ви, ако вие бяхте съзнателно разбиращ, че всеки един с когото говорите, беше един Божествен аспект на вашето Божествено същество. Вие щяхте да почувствате пълна и цялостна любов към тези индивиди и към самите себе си и щяхте да изживеете живота, като небесно изживяване на Земята.
Втората причина, поради която ангелите искат от нас да повишим нашите честоти, понеже ние бихме били по-добре поставени в нашият променящ се материален свят. Смяната на Хилядолетието ще донесе значителни положителни промени в нашето образование, управление, законност, и телекомуникационни системи. Нашите навици за хранене драстично ще се променят, и нашите очаквания от живота, значително ще нараснат.
Колкото е по-висока нашата честота, толкова по лесно ще бъде да се приспособим към тези промени. Ние ще бъдем интуитивно разбиращи предстоящите промени на Земята, по начина които животните могат да предвидят земетресение, и бури. Нашите тела с висока честота ще са в състояние да се телепортират, дематериализират, и издържат на събития които биха травматизирали по-плътни със по-низши честоти тела. По-високо вибриращи умове ще бъдат в състояние да създадат всяка необходима храна или други предмети.
Така че, ангелите искат да ви помогнат да се приспособите към променящия се свят, като ви дават енергия и ръководство, които ще променят вашата честота. Ангелите ви помагат като ви дават знаци и сигнали, Божествено ръководство, и като се намесват и във вашият живот и тяло. По този начин те ви помагат да поддържате мир на ума. Все пак, миротворчеството е една от нашите основни цели в живота, и ангелите са тук, за да ни помагат да достигнем тази цел. Нашите ангели пеят със радост, когато ни виждат миролюбиви и щастливи. В следващата глава, ние ще видим, как ангелите участват в нашите романтични взаимоотношения.

из. Лечение с ангелите

петък, 8 май 2009 г.

Молитва за финансова помощ

Най-скъпи Господи,
Аз зная че ти си извор на всички мой блага, които ти ми осигуряваш по всякакъв начин. Моля, помогни ми да се освободя от страхове, които ме блокират да получа Твоите дарове. Моля помогни ми да се почувствам емоционално в мир, благодарност и финансова сигурност, и да зная, че аз съм твое дете, което Ти даряваш с много благословии. И сега аз стоя готов за Божествено ръководство, което съвършено ме води към ситуации, хора и възможности, които са част от Твоя план за моят финансов мир. Сега, аз виждам и усещам себе си и всичко друго, като финансово сигурни, и сърцето ми прелива от благодарност и радост от универсалното изобилие което Ти създаваш. Много благодаря. Амин.