събота, 26 декември 2009 г.

Помощ от повелителите на кармата


Може да поискате напътствия , помощ и присъствие от Повелителите на кармата. Ако е необходимо, някой от тях ще се появи или ще се намеси. За да получите техната енергийна помощ може да изпълзвате следната ф ормула.
Днес /датата/, аз / трите имена, дата на раждане, посочете къде сте родени и къде се намирете сега/, моля повелителите на кармата, своя Висш Аз, моите водачи, учители и наставници за помощ.
Моля да бъда насочена/а как да балансирам модела на кармата с който не мога да се справя / в работа, отношения, любовни връзки,болести – посочете кратко и ясно/ Нуждая се от напъствия и помощ за да разчупя шаблоните в моя живот.
Моля за помощта и напъствията за вачина на моите действия да дойдат при мен в разбираема форма и според избора на душата ми. Готов/а съмда променя себе си и да бъда отново хормонично Аз Съм създание ./три пъти/
Нека трансформацията на моето осъзнато и неосъзнато кармично минало да започне тук и сега.
Готов съм да намаля или уравновеса своите кармични задължения към себе си и към другите според степента на тяхната важности значивост за душите ни.
Отварям се за трансформациите , за отдаването и получаването./три пъти/
Благодаря на Повелителите на кармата, на моите водачи , наставници и учители.
Готов/а съм за това, което е.Прочетете формулата три пъти преди сън- спокойно съсредоточено и в сърцето си.добре е да я почетете 9 поредни вечери. Записвайте сънищата и събитията от деня и гти причете на десетия ден. Вероятно ще откриете посланието и севетите и ще разберете къде и как трябва да действате. След почивка от до три месеца отново можете да работите с формулата.
ПРОМЯНА НА КАРМИЧЕН МОДЕЛ
Това може да е „жертва- палач”, както в семейните така и в роднинските и приятелските отношения, така и в професионалната сфера. Когато въпреки усилията и добронамереността ви, някой продължава да се отнася към вас като към жертва или самите вие се възприемате така, трябва да разчупите моделя и да го промените в нова работеща схема, дори да отработвате кармична енергия.
Вероятно има неработещи енергийни центрове, нишки, споки договори, спорузумения или „кутии”, както и пробиви в енергийни тела. Най-вероятна причина са емоционални блокади или други конструкции на енрегийно ниво.За да промените модела, който не ми носи нищоценно полезно и градивно, а ви дължи на една място или ви дълпа назад, трябва да направите избор.
Необходимо е да отговорите честно на въпросите по-долу-
1.Кога за първи път се породи усещането, че съм жертва. Защо?
2. Защо търпя това?
3.Какво ценно има за мен в тази ситуация и при тези взаимоотношения с.......?
4.От какво или от кого се страхувам?Защо?
5. Имам ли някаква вина? Къде кога и защо съм допуснал/а някакви грешки или умишлено, целенасочено- вло, вреда- на кого?
6. наистина ли искам да премахна или да трансформирам тази ситуация и тези взаимоотношения?
7. Имам ли някаква полза от това, че съм жертва?Дали това не е удобно извинение за мен?Защо?
8.Какво крия от себе си и от другите чрез живота на жертва?
Постарайте се да сте искренни и се върнете назад в миналото. Допървайте отговорите с нови подробности. Бъдете честни към себе си, защото самоянализът може да ви поздсаже изход, а осъзнаването на причините, които са ви накарали да бъдете „жертва”, ще започне да разчупва модела.
Когато решите да промените живота си можете да работите с тази формула:
Днес / датата, на която се чете формулата/аз /трите имена, дата на раждане, посочете къде се намирате/ правя съзнателно нов избор.
Неутрализирам и трянсфопмирам на всички нива, във всички тела, центрове , Печати и Сметилници на матрицата жертвата в мен.
Анулирам всички наложени против волята ми договори, които ме правят жертва.
Неутрализирам енергийните нишки, спойки, прикрятия кутии,куки,клейма които ме придържат към робята на жертва. Неутрализирано е./казва се три пъти/
Аз съм себе си.
Връщам свободната си воля и правя нов избор.Аз съм любов в действие. Аз съм творяща и хармонизираща светлина, която изчества всичко старо негативно, неработещо и деструктивно.
Избирам да бъда творец на позитивни, здравословни , работещи и хармонични модели в живота си във всички отношения и на всички нива
Така е.Аз съм / трите имена, дата на раждане /
Днес /датата/ аз съм в хармония със себе си и с всички в моя живот.
Аз съм себе си.
Аз Съм. Така е.

автор: Нина Ничева

Няма коментари: