понеделник, 23 ноември 2009 г.

Невидимото психическо пътуване означава да се освободите от някои силни заблуди и да придобиете нови „знания".


Невидимото психическо пътуване означава да се освободите от някои силни заблуди и да придобиете нови „знания". Със своето ново съзнание вие ще заме¬ните:
• Убеждението, че сте ограничени, със знанието, че действителността и собствените ви възможности са безпределни.
• Убеждението, че ви управляват наследствеността, средата и свръхестествени сили, със знанието, че създавате сами своята реалност и че вродените и божествени сили действат по-скоро съвместно с вас, отколкото независимо от вас.
• Убеждението, че човешкото съществуване е изпъл¬нено с опасности и зло, със съзнанието, че всичко изживяно е благословено и подчинено на нещо по-добро.
• Убеждението, че някои хора имат повече късмет от други, със знанието, че можете сами да създава¬те късмета си и че във всичко преживяно се съдържа ценна поука.
• Убеждението, че в живота цари хаос, със знанието, че в хаоса има ред и че няма нищо случайно в една вселена, която е в съвършен порядък.
Знам, че това, което съм написал в тази книга, ще се стори шокиращо на някои хора и мнозина ще го отхвърлят. Така да бъде. То е истина, която съм изживял, и тя идва от сърцето ми. Аз знам, че в тази вселена съществува божествен ред - от най-мъничката клетка до пределите на Галактиката и отвъд тях. Това удивително съзнание е наше изконно право, то е част от всеки от нас.
Приемете тези идеи и ги приложете на практика, първо в собствения си живот, после сред най-близките и приятелите си и в крайна сметка - в целия свят. Щом веднъж откриете у себе си способността да творите истинска магия, ще искате да споделите това знание с другите и да дадете това съзнание на целия свят. Вярвам, че книгата ми ще ви помогне в това на¬чинание. Доставяше ми радост да я пиша, а още по-ра¬достно е да се живее със съзнанието, което описвам. Желая ви да осъществите същата истинска магия във вашия живот. Бог да Ви благослови.

Истинската магия, чудесата и целтаКогато живеете целеустремено, от вас просто блика живот, изпитвате една особена хармония, която про¬изтича от факта, че не е нужно да се стремите към нещо друго. Казано накратко, просто ви просветва, в буквален и преносен смисъл. Това се дължи на новото знание, което ви позволява да си гледате работата, без да ви тормозят тревожни мисли. Усещате, че над вас бдят и действията ви произтичат от едно вътрешно блаженство, правота и центрираност. Когато дейст¬вате въз основа на това вътрешно знание, което нес¬пирно ви напомня, че сте устремени към една цел, и когато вярвате, че действате в нейно име, единстве¬ното, което можете да сторите, ще бъде правилно.
Най-святата книга на индуистите се нарича „Бхагавад Гита" („Божията песен"). В нея се разказва за Арджуна, най-прочутия воин на своето време, и за бога Кришна, който му се явява на бойното поле, докато Арджуна се готви за битката. Кришна се превъплъщава във водача на колесницата на Арджуна. В осемнаде¬сет кратки глави той говори на Арджуна за същност¬та на божествения и целеустремен човек. Тази книга е веруюто, което Махатма Ганди следва в живота си. Обобщено накратко, посланието на „Бхагавад Гита" гласи: Нека действията ви са подчинени на любовта и хармонията и не се привързвайте по никакъв начин към плодовете на усилията си. Ако можете да постигнете това благодатно състояние, животът ви ще се изпъл¬ни с чудотворен мир. Съсредоточете се изцяло върху целта и се откажете от всяка облага от действията си. Съзнавайте постоянно, че трябва да служите на Бога и на другите с всичко, което правите. Така пра¬вят творците на чудеса.
Може би си мислите, че това е хубава философия, но доста наивна в жестокия, конкурентен съвременен свят. Признавам и уважавам резервите ви. Истината е, че през по-голямата част от живота си и аз бях съ¬щият скептик. Трябваше да изживея страдание, за да усвоя поуките на живота. Аз бях съсредоточен изцяло върху постиженията и не вярвах в нищо метафизично. А и не ми допадаше, доктрината за пренебрегване на резултатите от усилията ми. Аз точно тях търсех. Интересуваше ме крайната точка, а не пътуването. Важните неща в живота ми бяха възнаграждението, парите, престижът и успехите. Макар че преуспявах в конвенционалния смисъл, нямах представа как да пос¬тигна нещо повече от тези изключителни показатели. Не знаех и за истинската магия. Мога само да кажа, че чудесата и истинската магия започнаха да се появяват в живота ми, когато станах целенасочен. Едва когато престанах да се тревожа какво получавам, можах да постигна състояние на благодат.