сряда, 13 май 2009 г.

Илюзията на обществото

Всички ние сме продукт на своето общество и се държим в съгасие с неговите правила. Възприемаме илюзиите му и вярваме, че определени неща са жизненоважни за съществуването ни. Но не бива да се задоволяваме просто да живуркаме като двукраки същества и да позволяваме енергията нни или душата ни да гние.
Способни сме на много по-пълноценно съществуване. Готовва съм да се обзаложа, че познавате собствената си инттуиция и сте усещали енергията в действие. Нали ви есе е случвало да реаггирате по определен начин на нещо и сте го отдавали на шесто чувство? Нали сте се натъквали на хора, които са ви изцеждали или пък са ви въодушевявали? Какво имаме предвид, когато казваме "между нас имаше химия"? Какво става , когато влизаме в някоя стая и казваме: " Атмосферата беше толкова тежка, че можеше с нож да я разрежеш"? Точно за тази енергия говоря. Нея трябва да опознаем : първо -да я различаваме , и после - да я овладеем.
Защо е толкова важно? Първостепенната предпоставка за добро здраве е здравословната енрегия. Ако енрегиятта ви е здравословна, тя ще създаде не само здраво тяло, но и здрав живот. Ще знаете кой сте и ккаво сте, какво искате от живота и какъв е начина да го получите. Всички ние сме уникални и нищо чудно вашият начин да е различен от този на друггите.