вторник, 12 май 2009 г.

Молитва на Духа


Господи, Боже наш, да дойде Твоят благ Дух и да обгърне нашия дух в Своите обятия. Да изпълни сърцата ни с необятната Любов, Която изявява Твоето присъствие навсъде. Да укрепи ръцете ни във всяка правда, нозете ни във всяка добрина.

Ний се покланяме пред Тебе, Вечния наш Баща, канара на нашия живот.

Благословен Си Ти, благословено е Твоето Име в нашите души.

Укрепи ни, въздигни ни, да започнем служенето за идването на Твоето Царство с всяко веселие за изявената любов към нас!

Само Ти Си Един, Който ни познаваш и ние Те познаваме, че Ти Си светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за силата ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни.

Ти Си венец и слава в живота ни!

Амин.

При даването на тази молитва Учителят е казал: „Като четете тази молитва, ще бъдете много внимателни, не бързайте, да дойде умът ви на мястото си; вие започвате без сърце. Съберете умовете и сърцата си на мястото си. Съсредоточете ума и сърцето си към Бога и да произнесем тази молитва“. Прочита се „Молитва на Духа“ като се коленичи с десния крак на земята и дясната ръка вдигната нагоре. „Ще мислим върху всичко онова, което прочетохме в молитвата, да дойде да се реализира сега в душите ни“. Прочита се още веднъж молитвата пак коленичили с десния крак, но с вдигната нагоре лява ръка.

Ако имате дадена задача, лично за ваша работа, вземете си Молитвата на Духа и 91 Псалом, да я казватe, да бъде в джоба ви, за да си изпълните задачата, за която отивате, като ученик.
Беинса Дуно

ПРАВИЛА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА

1.Ще получиш тяло.
Дали ще го харесваш или мразиш , то ще си бъде твое през цялото време , докато си на тази земя.

2.Ще усвояваш уроци.
Записан си в целодневното неофициално училище наречено Живот. Всеки ден ще имаш възможността да усвояваш уроци
в това училище. Те може да ти харесат, а може и да ти се сторят неуместни и глупави.

3.Няма грешки има само уроци.
Израстването е процес на проби и грешки: експериментиране. ,,Провалените"експерименти също са част от процеса , както и онзи експеримент, който в края на краищата се оказва ,,успешен".

4.Урокът се повтаря , докато се научи.
Един и същ урок ще ти бъде представян по различни начини, докато го научиш. Тогава продължаваш със следващия.

5.Усвояването на уроци няма край.
Няма част от живота, през която да не се налага да усвояваш уроци. Докато си жив , винаги има уроци, които трябва да бъдат научени.

6.,,Там" не е по-добре от ,,Тук".
Когато твоето ,,там" стане ,,тук", ти просто ще откриеш друго ,,там", което пак ще изглежда по-добре от ,,тук".

7.Другите за теб са само огледала.
Не можеш да обичаш или да мразиш нещо у някого , освен ако в него не виждаш отразено това, което обичаш или мразиш у себе си.

8.От теб зависи как ще изживееш живота си.
Разполагаш с всички инструменти и ресурси, които са ти необходими. Как ще ги използваш, зависи единствено от теб. Изборът е твой.

9.Отговорите от които имаш нужда , са в теб самия.
Отговорите на въпросите, поставени от Живота , носиш в себе си. Трябва само да гледаш , да слушаш и да вярваш.

10.Ще забравиш всичко това.

Чери Картър-Скот