петък, 8 май 2009 г.

Молитва за финансова помощ

Най-скъпи Господи,
Аз зная че ти си извор на всички мой блага, които ти ми осигуряваш по всякакъв начин. Моля, помогни ми да се освободя от страхове, които ме блокират да получа Твоите дарове. Моля помогни ми да се почувствам емоционално в мир, благодарност и финансова сигурност, и да зная, че аз съм твое дете, което Ти даряваш с много благословии. И сега аз стоя готов за Божествено ръководство, което съвършено ме води към ситуации, хора и възможности, които са част от Твоя план за моят финансов мир. Сега, аз виждам и усещам себе си и всичко друго, като финансово сигурни, и сърцето ми прелива от благодарност и радост от универсалното изобилие което Ти създаваш. Много благодаря. Амин.

Няма коментари: